Aske og avfall

Gode løsninger for aske og avfall gjør det enkelt å være miljøvennlig, samtidig som det holder lokalene der beholderne står ryddige og trivelige å oppholde seg i for kunder og ansatte. Jobben for drifts- og renholdspersonalet blir også enklere og mer effektiv.

Røros Produkter sine norskproduserte, robuste askebeger og avfallsbeholdere er tilpasset alle typer bedriftslokaler og offentlige lokaler, både inne og ute. Beholderne kan stå alene eller sammen i grupper for kildesortering. Askebeger og avfallsbeholderne finnes i mange ulike størrelser og varianter, både vegghengte og frittstående, og kan brukes til sortering av for eksempel papir, glass, metall og annet brannfarlig avfall.

Velger du en avfallsløsning fra Røros Produkter bidrar du til økt trivsel for kunder og ansatte, samtidig som du får en mer effektiv avfallshåndtering. Ikke minst, du viser at du tar klima og miljø på alvor ved å bruke en kortreist, norskprodusert aske- og avfallsløsning.

Du kan velge mellom standardmodeller eller få skreddersydde avfallsløsninger etter mål tilpasset akkurat ditt behov. Ta kontakt med oss – og sammen kan vi finne den riktige løsningen for deg.