Lables

Gjennomtenkte etiketter og klistremerker til kildesortering og avfallsprodukter gjør det enklere for deg å lykkes med kildesortering. Etikettene, som ofte også kalles fraksjonsmerker, avfallsmerker og dekaler, bør vare like lenge som produktet de sitter på, være UV-bestandig, tåle vask og normal slitasje.

Røros Produkter bruker etiketter med god kvalitet av selvklebende vinyl. Dette hefter godt til beholderne de brukes på. Etikettene trykkes med miljøvennlig latextrykk og de er laminert. Dette gir et slitesterkt sluttprodukt. De grå og grønne standardetikettene er trykket på gjennomfarget folie, noe som forlenger holdbarheten ytterligere.

Kildesorteringsetikettene har også god kontrast for universell utforming. De fleste av våre skilt har nasjonale symboler, tekst på engelsk og norsk og fargekoder som forsterker de ulike avfallstypene.