Femunden

Bærekraft

Røros Produkter arbeider systematisk for at vår produksjon og eget forbruk er mest mulig miljøvennlig og bærekraftig. Vi bruker også bare profesjonelle underleverandører som tar eget miljøansvar.

Vårt miljøhensyn

Røros Produkter har vært medlem i Grønt Punkt Norge AS i mange år. Vi søker å minimere bruken av energi, blant annet ved å bruke så lite emballasje som mulig og komprimere våre vareforsendelser. Og selvfølgelig arbeider vi kontinuerlig med HMS.

Vi bruker også kun profesjonelle underleverandører som tar sitt eget miljøansvar på alvor. Vi sorterer vårt avfall i papp, plast, glass, metall og pulverlakk, glass, lysrør, batterier og annet EE-avfall, og leverer disse til godkjente mottak.

Vi bruker nesten ikke skadelige stoffer i produksjonen og utslippene er derfor minimale. Røros Produkter kildesorterer kartong, plast, glass, metall og pulverlakk, glass, lysrør, batterier og annet EE-avfall og leverer til godkjent mottak. Alle våre ferdigvarer kan resirkuleres inn i verdikjeden etter endt levetid.

rast benk i en park med blomster i uskarpt fokus i front
nærbilde av sinus plantekasse med grønn lyng, ved siden av en benk i samme farge. miljøbilde

Miljøfyrtårnsertifisert

Bedriften har arbeidet etter ISO 14001/EMAS standarden siden 2002, og vi ble sertifisert Miljøfyrtårn i desember 2013.

Våre kunder skal føle seg trygge på at Røros Produkter er en leverandør og samarbeidspartner som er til å stole på. Våre løsninger gjør det ikke bare enklere og tryggere å bli kvitt avfall og utføre renhold – de er også produsert på en miljøvennlig måte. Produktene har lang levetid og bærer dermed med seg den ekstra verdien som gjør dem enda mer lønnsomme for kundene våre og enda mer gunstige for miljøet. Last ned miljøsertifikat og miljørapport.