Samfunnsansvar

Vi er vårt ansvar bevisst. Ved siden av å videreutvikle givende og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere, skal vi være en positiv kraft i det lokalsamfunnet vi er en del av.

Støtte til lokalsamfunnet

Røros Produkter støtter gode krefter i lokalsamfunnet, og et eksempel er økonomiske bidrag og leveranser til det lokale barne- og ungdomsarbeidet. Frelsesarmeen får årlig økonomisk støtte som brukes lokalt til de som har behov for hjelp.

Vi støtter også den lokale idretten, der mange av våre ansatte og deres barn er aktive, som for eksempel Røros Løypeforening og den lokale Golfklubben.

Norsk luftambulanse får årlig et bidrag, og vi yter vår del til andre globale hjelpeaksjoner når vi har muligheter til det. 

en ansatt hos røros prosukter pakker et produkt
en gutt med caps står foran en maskin og ser inn i kamera

Medspiller i næringslivet

Det er også viktig for oss og være en aktør i det lokale næringslivet, og gjøre vårt for økt verdiskapning i området. Vi samarbeider med lokale produsenter og tjenestetilbydere for å styrke lokal kompetanse og gjennomslagskraft. Vi er med i den lokale næringsarenaen, RørosHagen, som blant annet jobber tett opp imot gründere og øvrig næringsliv. I felleskap arbeider vi med kompetansehevende tiltak, og på andre måter legge til rette for lokal næringsutvikling.

Vi tar inn nye lærlinger hvert år; å hjelpe unge opp og fram er en selvfølge for oss.

Vårt samfunnsansvar

For oss handler samfunnsansvar om å gjøre de rette valgene. Våre forpliktelser er kjent for alle våre medarbeidere, og sammen med kunder og leverandører skal vi leve opp til og videreutvikle våre etiske målsetninger.