EPD godkjente produkter

Røros Produkter AS er i gang med EPD arbeidet og våre produkter vil i tur og orden bli EPD-godkjent. De første er allerede klare og du finner med på EPD-Norge sine nettsider i tillegg til at de selvsagt ligger på våre egne nettsider under hvert enkelt produkt.

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration. En EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskapene til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. EPD´ene er basert på internasjonale standarder. EN EPD er historien om et produkts livsløp – den forteller om miljøvennlighet og bærekraft i hele levetiden til produktet. Den gir sammenlignbare beregninger av utslipp og CO2 avtrykk, og bidrar til like konkurransevilkår.

EPD gir oss et livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt. EPD omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, gjennom levetiden og ved endt livsløp. Se modellen nedenfor.

En EPD informerer om miljøegenskapene til et produkt på en objektiv, sammenlignbar og adderbar måte.

EPD er et effektivt verktøy i bærekraftstrategien til en bedrift. Kravene om hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 EnvironmentalLabeos and Declarations Type III.

En bedrift må ha minimum 2 EPD-sertifiserte ansatte som er ansvarlige for EPD-arbeidet i bedriften. Røros Produkter er 3 av våre ansatte sertifiserte.

EPD-godkjente produkter hos Røros Produkter:

Femunden avfallsbeholdere

Aursunden avfallsbeholder

Urbanus avfallsbeholdere

HOP avfallsbeholdere

Nobel benker og bord

Fordeler med EPD

  • EPD er et verktøy for produktutvikling, siden det gir en grundig analyse av produktet gjennom systematisk kartlegging og vurdering av alle stadiene i livsløpsanalyser.
  • EPD dokumenterer miljøegenskaper, slik at bedriften kan rettlede kunden til riktig valg av produkter.
  • EPD tilfredstiller dkoumentsjonakravene ved offentlige anskaffelser.
  • EPD bidrar til en bedre oversikt over hvilke miljøpåvirkninger råvarer og produkter har.
  • EPD er relevantdokumentasjon i dialog med myndigheter.

EPD-Norge

EPD-Norge er en programoperatør for Miljødeklarasjon (EPD) type III etter ISO 14025. Programmet har etablert et system for verifisering, registrering og publisering av EPD samt vedlikehold av register for EPD og PCR (Produktkategoriregler). PCRene for byggevarer for det europeiske marked, følger EN 15804.

Du finner alle offentlig godkjente EDP´er på EPD-Norge sine nettsider. Her finner du dem.
Våre produkter tilhører kategorien møbler.

Røros Produkter AS

Telefon: 72 40 61 90

E-post: firmapost@rorosprodukter.no

Kilde: Norsk Gjenvinning og LCA.no