Komprimator MOSE

Idéen til komprimatoren oppstod da markedsansvarlig May Kristin og daglig leder Rolf satt på en nasjonal flyplass og ventet på flyet. Renholdsbetjenter gikk rundt å komprimerte avfallet manuelt. «Dette må vi gjøre noe med» tenkte de og satte i gang med utvikling av en patent for automatisk komprimering. Nå er den klar, som en av de første på markedet for mindre utendørs og innendørs avfallsbeholdere. 

Fremtidens avfallssortering

Komprimator MOSE utviklet av oss på fabrikken på Røros og er vårt nyeste produkt innen avfallssortering. Avfallsbeholderen har innebygd en komprimator som komprimerer avfallet helt automatisk. Smart ikke sant?

Dette gjør at man sparer tid, plastposer og miljø siden den komprimerer avfallet, og gir beskjed når tømming er nødvendig. Med vår nye teknologi MOSE går bedriften fra tømming hver gang til tømming ved behov. Renholdspersonalet vil da kunne bruke tiden sin på andre ting og kun tømme beholderne når det er behov for det.  

Ordinære beholdere til restavfall, plast og papir kan innholde opptil 70 prosent luft. MOSE er spesielt godt egnet til kildesortering av papir, plast og restavfall. Vi har for eksempel meget gode erfaringer der de har benyttet Urbanus MOSE på toaletter for tørkepapiret.

Tester i samarbeid med utvalgte kunder viser at tømmefrekvensen ble betraktelig redusert ved innføring av MOSE i deres fellesarealer og toaletter. Uten MOSE komprimator tømte de avfallsbeholderne hver eneste dag, mens etter innføringen av MOSE er en gang pr 3-4 arbeidsuke tilstrekkelig. De har med innføring av MOSE redusert tømmefrekvensen betraktelig, og renholderne kan bruke tiden på andre ting.

Mose er batteridrevet, og batteriet kan typisk vare en til to uker før opplading er nødvendig (avhengig av belastning). Vi sender med to sett batterier så man alltid har oppladet batteri.  

Fordeler

Det er mange fordeler med å innføre MOSE i den daglige kildesorteringen.

• MOSE reduserer antall tømminger, man går over til tømming etter behov i stedet for tømming hver gang man vasker.

• MOSE reduserer unødvendige tilsyn.

• MOSE reduserer bruk av poser.

• Vi har også utviklet en miljøpose i stoff som kan benyttes for å redusere plastforbruket ytterligere. 

• Gulvmodellene med MOSE leveres med pedal for berøringsfri avfallssortering.

• Det er ingen sjenerende støy.

• MOSE har oppladbart batteri med varighet opp til en uke noe som gjør den fleksibel i forhold til plassering.
• MOSE kan innlemmes i Urbanus 50 liter og Aursunden 75 liter.

Unik teknologi

Vår smarte teknologi benytter sensorer for å måle mengde avfall og utfører komprimering kun når det er nødvendig. Batteriets levetid utnyttes derfor maksimalt. Enheten som sitter i Mose har eget utskiftsbart og oppladbart 12V DC Li-lon batteri. Vi sender med 2 batterier slik at det er enkelt å bytte når det er tid for å lade batteriet.

I tillegg er MOSE utstyrt med sensor for måling av temperatur, som som kan bidra til å tidlig oppdage eventuelle branntilløp i en avfallsbeholder. Målte verdier rapporteres automatisk til vår skytjeneste via WiFi, men det er også mulig å koble opp mot 4G om det er mer hensiktsmessig.

iSmart Connect

Vi har utviklet appen iSmart Connect, som i sanntid viser oppdatert status på hver enkelt avfallsbeholder. Via denne appen, eller vår webbaserte løsning, kan man enkelt overvåke status for hver enkelt beholder. 

Fyllingsgraden overvåkes ved hjelp av sensorer. Via mobiltelefon eller nettbrett varsles driftspersonell om avfallsbeholderens status. 

Dette gir mulighet til å optimalisere tømmerutiner og spare tid ved at personellet kun tømmer de beholderne som har oppnådd ønsket fyllingsgrad. 

Appen kan selvsagt lastes ned på både Android og iPhone, søk etter RP Smart.

Miljø

Redusert forbruk av plastsekker og mindre slitasje på beholderne vil være positivt for miljøregnskapet. Komprimatoren kan også leveres med tekstilpose for å forbedre miljøregnskapet ytterligere. Tekstilposen erstatter da plastposen, og kan selvsagt vaskes. 

Kan implementeres i flere av våre avfallsbeholdere

MOSE kan som nevnt ovenfor implementeres i flere av våre avfallsbeholdere:

Produktark om Urbanus Mose: Klikk her

Produktark om Aursunden Mose: Klikk her

Bruksanvisning for iSmart Connect: Klikk her

Se video av vår unike Mose teknologi: Klikk her

Se video av Urbanus Mose: Klikk her

Se video av Aursunden Mose: Klikk her

Vi hjelper deg gjerne med forslag til avfallshåndtering i din bedrift. Ta bare kontakt med oss!

Telefon: 72 40 61 90

E-post: firmapost@rorosprodukter.no