Ny batteriforskrift

Den 1. oktober kom det ny batteriforskrift som gjelder for bedrifter og private husholdninger. Feil sortering av batteri kan fra 1 oktober medføre bøter på opp til 10000,-.

Gebyr for feilsortering av batterier

Batterier utgjør en stor risiko dersom de blir sortert feil og ikke håndtert rett. Dersom ett batteri er sortert feil er det nok til å kunne starte en brann. Brannene oppstår i all hovedsak fordi brukerne har sortert de feil. Kanskje de ikke har tenkt over at det er batteri i det de kaser og dermed har lagt det i restavfallet i stedet for i avallsfraksjonen for batterier. Bedre informasjon om hvor og hvordan man skal kaste batterier er helt nødvendig for at mengden med feilsorterte batterier skal gå ned.

Den 1. oktober 2023 ble de innført avviksgebyr på kr 10 000,- for batterier som havner andre avfallsfraksjoner enn der de hører hjemme.

Hvordan skal batterier sorteres?

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal sorteres og leveres inn som farlig avfall og det er forbudt å kaste det sammen med annet avfall. Dersom man sorterer feil kan det oppstå brann hjemme hos oss selv, på jobben, under transport eller på gjenvinningsstasjonen. Det er anbefalt å oppbevare produkter som inneholder batteri i egne beholdere med lokk.

Det er gratis å levere batterier, elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning til kommunale gjenvinningsstasjoner, i dagligvarebutikker eller andre butikker som selger batterier. Bedrifter har som regel ordninger for dette.

Før man legger batteriene til sortering i riktige beholdere er det viktig at polene blir tapet overfor å unngå gnistdannelser.

Det er batterier i flere produkter enn du antagelig har tenkt over

Det er batterier i mange flere produkter enn vi tenker i over i det daglige. Her er noen eksempler på produkter som har batterier i seg:

  • Syngende bursdagskort
  • Blinkende jobbesko
  • Elektriske tannbørster
  • Spillkonsoller
  • Telefoner
  • Smartklokker
  • Røykvarslere
  • Bombrikker
  • … og mange flere ulike produkter som du helt sikkert har i hjemmet eller bedriften din.

Ulike løsninger for sortering av batteri og andre elektriske produker

Røros Produkter har mange ulike løsninger på beholdere for sortering av batteri og andre elektriske produkter. Det er også viktig at beholderne er egnet for formålet med egne godkjente beholdere.

Noen bedrifter har behov for små beholdere, noen store og butikker som tar i mot for privatmarkedet har behov for egne spesialbeholdere til dette formålet. Vi har produkter til alle behov.

Trenger du etiketter har vi selvsagt det også, enten kjøpe alene eller på beholderne.

Vi hjelper deg gjerne med forslag til avfallssortering for at din bedrift skal få best mulig kildesortering. Ta bare kontakt med oss dersom det er noe vi kan hjelpe til med.

Telefon: 72 40 61 90

E-post: firmapost@rorosprodukter.no

Kilde: Norsk Gjenvinning