Stig Frode Berge

salgssjef stig frode

Salgssjef
sfb@rorosprodukter.no/
+47 911 68 002
LinkedIn

Stig Frode er vår utegående selger. Med lange sosiale antenner, og enda lengre fartstid i bransjen, skaper han lett tillitsfulle relasjoner. Han kjører gjerne landet rundt i sin blå, miljøvennlige bil.