Prosjekt – Domus Røros

Domus er Røros sitt eneste kjøpesenter, lokalisert midt i sentrum og ble etablert i 1972. Med 16 butikker i tillegg til kafé, vinmonopol, apotek og frisør og svært mye besøk i turistsesongene trenger bygget rehabilitering med jevne mellomrom.

Fikk i oppdrag å rehabilitere egne avfallsmøbler

Eier Coop Midt-Norge la 50 millioner kroner på bordet til den nylige ombyggingen med oppstart våren 2022. I februar 2023 er det meste ferdigstilt.  

Senterleder Henriette Dahl besluttet å pusse opp de 12 år gamle avfallsmøblene som har stått i og utenfor senteret, fremfor å kjøpe nye:

– Det er fint å kunne ta valg som er bedre for miljøet. Gjenbruk har miljømessige fordeler, og at det i tillegg medfører mindre kostnader, er også svært positivt.

– Både det miljømessige og økonomiske regnskapet kom bedre ut på denne måten, sier Dahl.

Pusset opp egne beholdere

Hun synes Røros Produkter lager fine, praktiske og bærekraftige løsninger for avfall. Det var bakgrunnen for at valget falt på den lokale leverandøren for 12 år siden.

Industribedriften tok selv jobben med oppussing av de brukte avfallsmøblene.

– Vi har hatt veldig god erfaring med tidligere leveranser fra Røros Produkter. At vi kunne få beholderne lakkert om i akkurat den fargen vi ønsket, og med kort leveringstid, er store pluss.

– Det er veldig fint å kunne bruke en lokal leverandør når det er mulig og hensiktsmessig, fortsetter senterlederen.

Byggets utvendige fasade og uteserveringen fikk også oppgradering. Det samme med fellesarealene; en bredere og mer luftig midtgang i første etasje økte synligheten til alle butikkene. Stellerom og lekeareal pluss spiserom og garderober for ansatte ble pusset opp.

Tydelig avfallsbeholder

– Avfallsmøblene fungerer supert i det daglige, utdyper Dahl.

– De er passelig store etter vårt behov og de kan plasseres der vi ønsker de. Beholderne har et fint uttrykk samtidig som det tydelig vises at dette er en avfallsbeholder.

– Dermed er våre besøkende ikke i tvil om hvor de skal gjøre av avfallet, oppsummerer hun.

For å følge de nye nasjonale retningslinjene for kildesortering plasserte senterledelsen en ny miljøstasjon godt synlig for kundene, midt i senteret.

– Her kan våre besøkende sortere og kaste avfallet i beholder for pant, mat, papp og papir pluss restavfall, avslutter hun.

Consto er entreprenør for ombyggingen. Senterledelsen har samarbeidet med ARC Arkitekter rundt fargevalg og utforming av innvendig areal.

12 år gamle KONSIS 100L klare for oppussing i Røros Produkter sitt produksjonslokale.