Prosjekt – Rana kommune

Nord-Norges tredje mest folkerike kommune har siden 2016 satset på grønn omstilling. Den moderne industrikommunen Rana vil med nye, smarte løsninger gå en bærekraftig fremtid i møte.

Smart design ble avgjørende i nord

Et renovasjonsselskap med store ambisjoner, personlig engasjement i kommunens renholdsavdeling og et lokalt designbyrå har sammen forenklet kildesorteringen i Rana kommune. 

Kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i Helgeland Avfallsforedling (HAF) er stolt over den helhetlige utformingen HAF og Retura, som HAF har fått til i Rana

– Vi ville ha en enhetlig, leken profil med mange symboler som var visuelt lett å forstå for alle, sier han.

Med hovedfokus på å gjøre profilen så gjenkjennbar og så lik kildesorteringen som innbyggerne allerede hadde, ble hele den kommunale sektoren satt på agendaen.

– Vi har jobbet tett med eierne våre og da vi presenterte løsningene for skoleverket var tilbakemeldingen at dette var lett forståelig for både elever og ansatte.

Benden forteller videre at mens det tidligere var HAF som tok kontakt med skolene for å få komme og holde informasjonsmøter om kildesorteringen, er det nå omvendt: skolene tar kontakt for å få være med i sorteringsordningen.

en mann låser en avfallsbeholder i en gang

Ergonomi og design

Et første steg på veien mot et grønnere Rana var en ekskursjon til andre kommuner som hadde fått til gode løsninger på avfall og kildesortering. En soneleder på renhold med øye for ergonomisk riktig design gjorde at avfallsbeholderen Aursund fra Røros Produkter i dag står utstasjonert i seks av elleve skolebygg, Campus Helgeland og Rådhuset. Ambisjonen for kommunen er etter hvert å ha miljøstasjoner i flere bygg, samt i alle skolene.

– Det er riktig, sier Cathrin Hansen Jakobsen. Hun er avdelingsleder på renhold i kommunen og er veldig fornøyd med valget som ble tatt.

– Viktigheten av en funksjonell avfallsbeholder og færre antall enheter når renholderne skulle nå over flere kvadratmeter på kortere tid, kunne være et bidrag inn i en effektivisering av renholdet. Men det var ikke alt. Det var en hel liste over kriterier som måtte innfris når nye avfallsbeholdere skulle velges. De måtte være:

  • holdbare
  • lette å rengjøre
  • ergonomisk riktige
  • brannsikre

– I tillegg måtte de invitere til bruk, forteller renholdslederen. Valget falt rett og slett på Aursund fra Røros Produkter fordi designen var smart og de var lette å rengjøre.

Det skrå innkastet gjør at man ikke kan sette fra seg noe på toppen av beholderen, og tvinger brukeren til å ta et aktivt valg for avfallet. Enhetene kan kobles sammen og de tåler en støyt.  

Økt bevissthet gir grønn glede

Flygeblader i grønt og blått har blitt distribuert ut til innbyggerne, og opplæringskurs ble holdt på skolene og rundt i byen kjører blå og grønne søppelbiler rundt. Tydelige og enkle illustrasjoner forteller historien om avfall fra søppel til ressurs.

HAF forteller at bevisstheten rundt kildesorteringen har økt, og ikke minst engasjementet.
– Avfallsbeholderne er intuitive. Fargene som man kjenner igjen og det at de er enkle å tømme både for renholderne og renovasjonsfolkene våre, gjør at alle ledd er fornøyde, sier Benden.

nærbilde av tre avfallsbeholdere med symboler på
Bedre tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av avfallsbeholdere, øker bevisstheten hos befolkningen.