Etiketter

Riktig bruk av etiketter er viktig for å lykkes med god kildesortering, men også for helheten av produktet.

Etikettene bør vare like lenge som produktet, være UV bestandig, tåle vask og normal slitasje. Vi har valgt å legge oss på en god kvalitet av selvklebende vinyl som hefter godt til våre beholdere.

 

en rød avfallsbeholder med restavfallsetikett i svart

Kvalitet

Etikettene trykkes med miljøvennlig latex-trykk og lamineres med polyuretan laminat. Dette gir et slitesterkt sluttprodukt.

Riktig bruk av etiketter er viktig for å lykkes med god kildesortering

–  men også for helheten av produktet.


Etikettene bør vare like lenge som produktet, være UV-bestandig, tåle vask og normal slitasje. Vi har valgt å legge oss på en god kvalitet av selvklebende vinyl som hefter godt til våre beholdere. Etikettene trykkes med miljøvennlig latex trykk og lamineres med polyuretan laminat. Dette gir et slitesterkt sluttprodukt. Våre standard grå og grønne etiketter er trykket på gjennomfarget folie, noe som forlenger holdbarheten ytterligere.

Vi legger vekt på god kontrast i etikettene for universell utforming (UU). De fleste etikettene har både symbol og tekst på engelsk og norsk.

Valg av størrelse og type

Velg produktmerking som står i stil til produktet! Utformingen på etikettene bør være tilpasset produktene.

Velg produktmerking som står i stil med produktet!

Utformingen på etikettene bør være tilpasset produktene. Og i de fleste tilfellene så velger kundene grå etiketter hvor det er fargede beholdere eller topper. Noen ønsker like farger på både etikett og topp/beholder.

Vi har gode samarbeidspartnere som gjør det mulig å ta fram etiketter i eksakt PMS-farge. Disse kobler vi etter beste evne opp mot våre RAL- farger.

ulike avfallsbeholdere i ulik farge med avfallseiketter
En mann monterer en etikett på en avfallsbeholder

Montering av etiketter

Det er fullt mulig, og lite tidkrevende for våre kunder, å montere etiketter på produktene på egen hånd. De bør være likt påsatt slik at helhetsinntrykket blir tilfredsstillende.

Montering av etiketter

Det er fullt mulig og lite tidkrevende for våre kunder å montere etikettene på produktene på egen hånd. De bør være likt påsatt slik at helhetsinntrykket blir tilfredsstillende. De fleste kundene ønsker imidlertid at vi fabrikkmonterer etikettene. Limet på etikettene hefter godt, og når herdeprosessen er gjort kan det være vanskelig å ta de av igjen.

Hvis man kommer i en situasjon hvor man må ta av igjen etiketten, så varmes etiketten opp med varmepistol eller hårføner. Den vil da være enkel å ta av. Vær nøye med å fjerne alle limrester.

Gjennomtenkte etiketter og klistremerker til kildesortering og avfallsprodukter gjør det enklere for deg å lykkes med kildesortering. Etikettene, som ofte også kalles fraksjonsmerker, avfallsmerker og dekaler, bør vare like lenge som produktet de sitter på, være UV-bestandig, tåle vask og normal slitasje.

Røros Produkter bruker etiketter med god kvalitet av selvklebende vinyl. Dette hefter godt til beholderne de brukes på. Etikettene trykkes med miljøvennlig latextrykk og de er laminert. Dette gir et slitesterkt sluttprodukt. De grå og grønne standardetikettene er trykket på gjennomfarget folie, noe som forlenger holdbarheten ytterligere.

Kildesorteringsetikettene har også god kontrast for universell utforming. De fleste av våre skilt har nasjonale symboler, tekst på engelsk og norsk og fargekoder som forsterker de ulike avfallstypene.