Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet de fleste av spørsmålene som kommer til vårt kundesenter nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på det du lurer på nedenfor så hjelper vi deg selvsagt med det du lurer på.

Kildesortering

Alle virksomheter, institusjoner og private husholdninger i Norge er pålagt å sortere restavfall, papp, papir, glass og metallavfall hver for seg.  I tillegg ble det fra 1. januar 2023 i tillegg pålagt å sortere matavfall og plastavfall hver for seg. 

Den nasjonale merkeordningen for kildesortering ble lansert i Norge i 2020. Merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og merkebruk, og bruken av sorteringsmerkene skal være lik uansett om du er hjemme, på jobben, ute i det offentlige rom eller på emballasje. Man skal kjenne igjen de samme merkene uansett hvor man er. Les mer på sortere.no

Innen 2035 har norske myndigheter til målsetting å øke gjenvinningsgraden på mat- og plastavfall fra 38% til 70%.

  • Hvor mange mennesker oppholder seg i bygget?
  • Hva slags avfall sorteres?
  • Hvilke topper passer til bruken?
  • Hvor mange beholdere trengs?
  • Hva er mest hensiktsmessig plassering av beholderne?
  • Hva er tømmefrekvensen?
  • Kan vi bruke mest mulig lik størrelse i hele bygget for å redusere antall posevarianter vi må ha på lager?
  • Ønskes beholderne hengt på vegg eller skal de stå på gulvet?
  • Burde avfallet f.eks tørkepapiret på hygienerommet komprimeres?

Røros Produkter har utviklet en avfallskalkulator hvor man beregner hvor mye du kan spare ved å innføre et av våre avfallssystem. Klikk her for å gå til vår avfallskalkulator.

Tydelig merking med etiketter i tråd med norsk standard er et godt utgangspunkt for å lykkes med kildesorteringen. Røros Produkter har både etiketter og produkter som er godt egnet for dette.  Det finnes både fargede etiketter og etiketter i svart/hvit. Det som er viktig at det er tydelig merking, og at beholderne innbyr til riktig bruk. Det at man velger de nasjonale fargene og symbolene som er de samme om du er i barnehagen, skolen, sykehjemmet eller i ditt private hjem gjør sorteringen lettere. Det finnes også egne nasjonale veiledere / apper som er tilgjengelig for alle hvis man er i tvil om hvor avfallet skal kastes.

Det er forbudt å forsøple, men dessverre kan det være vanskelig å håndheve. Spesielt viktig er dette for farlig og brannfarlig avfall. Avfallsselskapene tar ofte stikkprøver av det sorterte avfallet både fra bedrifter og privatpersoner, og kan gi bot for feilsortert avfall. Produsenter har et særskilt ansvar for å behandle og betale for det det koster å behandle avfallet til produktene.

Høyden på avfallsbeholderne sier noe om volumet på avfallsbeholderen. Det er viktig at de ikke er for høye der avfallet kastes inn i beholderen, da absolutt alle mennesker skal kunne betjene de. Vi jobber etter reglene for Universell Utforming (UU).Det er spesielt viktig å tenke på at høyden i forhold til UU vil være forskjellig for et barn i barnehage i forhold til en voksen på et kontor, eller om du sitter i en rullestol! Det er heller ikke optimalt om beholderne er for lave i forhold til voksne brukere.

Alle våre produkter bør rengjøres med jevne mellomrom. Vi anbefaler klut og mildt såpevann. Ikke høytrykkspyler da dette kan skade lakken. 

Vi har utviklet et enkelt verktøy hvor du kan beregne hvor mye du kan spare ved å innføre ett av våre avfallssystem. Prøv den på våre nettsider: www.rorosprodukter.no/klimaansvar/avfallskalkulator/   

De fleste av våre avfallsbeholdere og møbler kan konfigureres i 3D i ulike størrelser samt med ulike tilvalg av farger og etiketter. Tegningsfilene er nedlastbare i ulike filformater. 

Med vår produktkonfigurator kan du selv bestemme hvilke farge du ønsker på topp og beholder, du kan velge hvilken topp du ønsker og velge etikett som forteller hva som skal legges hvor. Du kan selv velge hvilken RAL-kode du ønsker beholderen og toppen lakkert i. Det er litt ulike tillegg i pris for å lakkere i andre farger avhengig av hvilket produkt og farge som velges. 

Vi levere ofte beholdere lakkert til kunder i henhold til en bestemt logofarge. Beholderne lakkeres ofte etter ønsker fra arkitekt / interiørarkitekt i en matchende farge til enten grafisk profil, eller som matcher interiøret / eksteriøret.

De fleste av våre avfallsbeholdere for kildesortering leveres ferdig montert. Dersom de leveres slik at du må montere den selv, følger det med monteringsanvisning.

Det er gjennomsiktige / klare avfallsposer tilpasset beholderen de skal stå i som er anbefalt.  Svarte plastposer bør unngås, av sikkerhetsmessige årsaker, samt at de ikke kan brukes i forbindelse med plastsortering. Viktig at posen er stor nok til omkretsen sekkeholder / beholder og at den er høy nok i forhold til beholder. Det at man lander på et begrenset antall varianter, har stor betydning for lagerholdet på poser, og ikke minst prisen man får ved innkjøp av poser. Viktig at de er tykk nok til å tåle vekten av innholdet i posen.

De fleste skifter poser i beholderen når de er fulle eller i henhold til rutiner for renhold. Røros Produkter har også utviklet en komprimator og sensor for sjeldnere tømming, etter virkelig behov. Dette sparer miljøet og CO2 regnskapet for mange plastposer og mye tid.

For de som ikke ønsker poser i avfallsbeholderne har vi utviklet Terra Trippel og Terra Duo, samt en løsning for lugarer/hotellrom som har innvendige robuste plastbøtter på 12 liter,  og kan vaskes i 85 grader i vaskemaskin. 

Det er ulike behov for oppsamling av matavfall. Det er forskjell om det er et produksjonskjøkken eller et minikjøkken. Matavfall blir ofte også ganske tungt, og det skal også kastes i nedbrytbare bioposer som finnes i mange ulike størrelser. Vi har utviklet et bøtte/brakett system til de fleste av våre avfallsbeholdere til de grønne avfallsposene på 10-15 liter. Løsningen brukes ofte sammen med en beholder med lokk for å unngå at det blir lukt i rommet. 

Vi har utviklet innkastbeslag / innkastluker som det går an å montere på kjøkkenbenker for toppinnkast. Under benken er der det en oppsamlingsbeholder / sekkestativ for å ta imot avfallet. Løsningen må enten være i en stor skuff eller i et skap uten sokkel. Kjøkkenprodusentene leverer også gode ferdige løsninger som er integrert i skap.

Fra 1. oktober 2023 ble batteriforskiften lansert og nå kan det bli dyrt å kaste feil. Batterier skal leveres til egne beholdere for batterier, polene skal tapes for å motvirke brann. Ved feilsortering av brukte batterier risikerer man et gebyr på kr 10000,-. Vi har ulike løsninger for å legge batteribeholdere i eksisterende kildesorteringssystem.  

Vi har flere utendørsbeholdere som kan settes sammen til kildesorteringsstasjoner, eller stå som frittstående eller vegghengte beholdere. Det som er viktig er at det som skal står ute er forsvarlig festet i forhold til vær og vind, samt hærverk og tyveri. Det kreves ofte en ekstra overflatebehandling før pulverlakkering. De mest vanlige beholderne for utendørs kildesortering er: Konsis, Nobel, Rien, Knekk og Krapp. Her ser du en samlet opplisting av våre utendørs avfallsbeholdere.

Her er det mange ulike meninger. Noen mener at kjettinger, plaststengsler som hindrer fugler er et bra tiltak. Disse løsningene oppleves ofte som svært uhygienisk av brukerne, og er derfor ikke en spesielt god løsning. Mindre hull, innkast kan være en løsning eller du kan ta kontakt med oss så har vi et par andre løsninger på lur som kan skreddersys!

Avfallsbeholdere i stål vil i utgangspunktet ivareta sikkerheten for det miljøet den står i. Vi har også utviklet egne avfallsbeholdere med lokk og pedal som har blitt branntestet ved Sintef branntekniske lab med gode resultater.

Altfor ofte så oppstår det brann i renovasjonsbiler og i avfallsanlegg på grunn av at brukte batterier blir kastet feil. Våre beholdere i stål med lokk og innvendig plastbøtte ivaretar langt på vei sikkerheten, men aller helst så skal også brukeren tape polene før de kastes i batteribeholder. Batteriene skal leveres til godkjente mottak.

Vi har egne beholdere for brannfarlig avfall. Beholderne heter Stromboli. De finnes i 3 ulike størrelser 25, 50 og 90L. De leveres med lokk og pedal, og de er testet hos Sintef med gode resultater. 

Vi har flere ulike askebeger for utendørs bruk både til vegg og frittstående. Det er enkle tømmemekanismer, og mulig å feste frittstående askebeger til underlaget for å hindre tyveri. De fleste har en innvendig oppsamlingskassett /aksekassett som letter tømmingen. På bestilling lages også en sjølslukkende løsning der brannsikkerheten er ekstra viktig. Beholderne vi har for askebeger heter Konsis, Nobel, Urbanus, Hekla, Vesuv.

Vi har utviklet et eget skap for oppsamling av veske, eks kaffe og brusrester der det ikke er utslagsvask. Produktet heter Rogen væskeoppsamler. Den har en stor innvendig plastkanne på 20 liter, trakt og rustfri rist på toppen. Produktet brukes der det kastes avfall med veske i restavfallet, og kan ødelegge for renheten i retursekken og kan i verste fall ødelegge gulvet der hvor beholderne står.

Sikkerhetsmakulering av sensitive dokumenter blir stadig viktigere og viktigere med økende trusselbilde. Det finnes egne løsninger som ivaretar sikkerheten i verdikjeden fult ut, det gjør ikke vår løsning. Men den avfallsbeholderen vi har som er best egnet er vår spesialutviklede Aursunden avfallsbeholder med skrå topp med brevsprekk som er festet fast, og med en låsevrider som kan låses via egen hengelås. Løsningen sikrer at sensitive papirer ikke flyter rundt på kontoret, men er avhengig av at beholderen tømmes over i ny sikker løsning for videre transport til makulering.

Kystnære områder er ekstra utsatt for rust / korrosjon på stålet, men også plast og treprodukter vil la seg påvirke av havsalt og andre partikler. 1 km fra kyst er å regne som ekstra utsatt. Rustfrie produkter vil være en bra løsning, men for produkter som er beregnet for å vare lenge i dette ekstreme miljøet bør syrefast stål velges. Treverk og andre materialer må også vedlikeholdes jevnt.

Alle stålprodukter vaskes og pulverlakkeres i vårt eget lakkanlegg. Lakken påføres via elektroner +/- og brennlakkeres / herdes på høy temperatur, ca 200 grader. Vi har et stort lager av pulverlakk i mange ulike strukturer og glansgrader. Vi bruker fortrinnsvis RAL fargekartet. 

De fleste av våre beholdere er bygget på en lest der man kan velge det antall beholdere som man har bruk for, samt kjøpe til eller trekke fra ved endret behov. Det finnes koblingsbraketter eller skruekit for å feste beholderne sammen. Dette medfører at beholderne står rigid sammen til enhver tid, og gir et ryddig uttrykk.

De aller mest brukte beholderne har hjul, som regel godt trukket inn under beholder, som gjør det mulig å flytte beholderne ved renhold. På båter og i andre bevegelige miljøer kan hjulene erstattes med fotskruer.

Hjul finnes i flere ulike størrelser og kvaliteter. Ikke alle går om hverandre, så ta kontakt med oss så skal vi veilede dere etter beste evne, alt etter det behovet dere har.

De fleste av våre avfallsbeholdere leveres med to fotskruer og 2 hjul slik at avfallsbeholderen lett kan flyttes ved renhold, men at den allikevel står i ro ved bruk.

Etter pandemien har vi blitt mye mere opptatt av berøringspunkter og smitte. Vi har derfor utviklet beholdere med lokk og fotpedal som et ekstra hygienisk produkt. 

Dette beror litt på “øyet som ser”, men renholderne er ofte veldig glade i skrå topper da det hindrer at folk setter fra seg uønskede ting på toppen av beholderne.

En dør kan låses, noe som enkelte ønsker for eksempel på pant, papir til makulering eller farlig avfall. Dørløsninger har som oftest ut fellbar sekkeholder som er et ergonomisk spørsmål ved tømming av beholder /poseskift.

Her er det nok veldig mye smak og behag. Våre erfaringer er at det sorteres mer riktig med tilpasset topp, f.eks flaskeutsparring til pant, brevsprekk til papir, redusert innkast til plast, lokk på mat for å hindre lukt m.m.  I tillegg så ser man ikke det som har blitt kastet så godt, slik at det oppleves mer estetisk. Andre mener at jo større innkastet er jo bedre!

De fleste beholderne har en eller annen form for vegg løsning, via en skinne eller brakett. Ta kontakt om du ikke finner riktig løsning på det produktet du er interessert i.

Vi har utviklet en base / plattform med store hjul som er tilpasset Femunden 50/65L og Aursunden 60/75. Hjulene kan også påmonteres bremser om det er ønskelig.

Dette var svært vanlig tidligere at man hadde en eller annen løsning for minimum 2 fraksjoner på kontoret. Ofte restavfall og papir. Når man optimaliserer renhold / tømming, så er man svært opptatt av tiden man bruker, og antall poser man forbruker. Trenden i dag er at man samler litt større kildesorteringsløsninger på strategiske steder, slik at den enkelte må ta ansvaret for å frakte sitt eget avfall til felles stasjoner. 

Absolutt ikke, men i offentlige miljøer er det lurt å velge farge eller som minimum tydelige etiketter. Ikke alle synes at de fargerike toppene passer overalt, så derfor kan man velge den fargen man ønsker på beholderne og heller bruke våre egenutviklede svart/hvit etiketter som likevel er i henhold til den nasjonale standarden i forhold til font og piktogram. 

De fleste avfallsselskaper krever nå at avfallssekkene skal være gjennomsiktige/transparente slik at man kan se hva sekkene inneholder. Fargede sekker blir ofte gebyrlagt hos avfallsselskapene.

Urbanus 25 liter er en fin beholder for dette bruket. De leveres en og en, men kan også monteres sammen på rekke. Beholderene Oslo og Terra er også perfekte for dette bruket.

Etiketter

Våre etiketter er i tråd med etikettene etter ny norsk standard.  Merkeordningen er i tillegg bygd på samme lest for hele Norden. Merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og merkebruk, og bruken av sorteringsmerkene skal være lik uansett om du er hjemme, på jobben, ute i det offentlige rom eller på emballasje. Man skal kjenne igjen de samme merkene uansett hvor man er. Les mer på sortere.no

Om kildesorteringen skal fungere optimalt så er det viktig at etikettene er tydelig og lesbare. De bør også tilpasses størrelsen på det produktet som skal påklistres etikett.  Plasseringen på produktet er også viktig i forhold til universell utforming.

Etikettene kan settes på hos oss om dere ønsker det.  Vi bruker sjablong når vi fester på etikettene, noe som gjør at det blir helt nøyaktig påsatt. Viktig for et ryddig og pent helhetsinntrykk.

Etikettene kan settes på hos oss om dere ønsker det.  Vi bruker sjablong når vi fester på etikettene, noe som gjør at det blir helt nøyaktig påsatt. Viktig for et ryddig og pent helhetsinntrykk.

De mest brukte av våre etiketter har både norsk og engelsk tekst. 

Vi har utviklet en serie med etiketter beregnet for barnehage – og småskolebarn. Det er tatt utgangspunkt i de nasjonale fargene, symbolene og skriften, men vi har laget de med dyremotiver. Barn lærer raskere og bedre med bilder! God kildesortering starter allerede i barnehagen.

Gjennomtenkte etiketter og klistremerker til avfallsprodukter gjør det enklere for deg å lykkes med kildesorteringen. Etikettene, som også ofte kalles fraksjonsmerker, avfallsmerker og dekaler, bør vare like lenge som produktene de sitter på, være UV-bestandig, tåle vask og normal slitasje.

Røros Produkter bruker etiketter av meget god kvalitet som hefter godt til produktene de brukes på. Vi har ulike digitalt printede etiketter, i polymetisk vinyl og polyuretan laminat. Alle er satt opp etter nasjonal standard for merking av kildesorteringsstasjoner.

Les mer om våre etiketter her.

Smittevern og hygiene

Røros Produkter har et bredt utvalg norskproduserte smittevernsprodukter for såpe, skum eller andre desinfeksjonsmidler for bedrifter og andre offentlige bygg.

Med pandemien ble det enormt behov for at kunder/besøkende fikk rengjort sine hender, der det ikke var såpe og vann tilgjengelig. Stativene er utformet og passer til de fleste dispensere på det norske markedet. Stativene kan stå fritt på gulvet, da de har en tung ballast plate i bunn. De har også en oppsamlingsplate for lekkasjer fra dispenseren. Vi har også egne stativer for toalettpapir dispensere.  Det finnes også en egen brakett for å feste hygienebøtte på stativet. Disse brukes på toaletter der det ikke er mulig å feste rullholder på vegg. Det er svært lite hygienisk å feste rull på armlene, slik det ofte gjøres. Stativene kan også leveres med hjul der det er ønskelig. Se vår oversikt over dispenseralternativer her.

Vi har frittstående berøringsfrie dispensere i pulverlakket stål for 2x5L spritkanner. Produktet heter SmartDes. De har innebygget WIFI, lang levetid på batteri samt låsbar oppbevaring av sprit. Standard innstilling på 2 ml per dusj. Egner seg godt til butikker, hoteller, flyplasser, altså på steder med mye folk i farta. 

Ja, vi har flere typer veggmonterte dispenserstativer. Se vår oversikt over dispenseralternativer her.

Ja, vi har flere typer frittstående dispenserstativer. Se vår oversikt over dispenseralternativer her.

Ja, vi har veggmonterte dispenserstativer for pumpeflasker. Se vår oversikt over dispenseralternativer her.

Møbler og plantekasser

Benker og bord kan stå utendørs i vær og vind. Det er hull i vangene slik at de kan festes i hardt og plant underlag, slik at de ikke blir tatt av vinden, eller at de blir utsatt for uønsket flytting / tyveri.

Benker og bordleveres standars i beiset malmfuru fra Rørosregionen. Malmfuru er et robust treverk som passer både innendørs og utendørs. Vi leverer treverket med beis beregnet for utendørs bruk. Hvis en skal beholde treverket lyst over lengre tid er det viktig å rebehandle det med jevne mellomrom. Hvis man velger å ikke gjøre noe vil treverket gradvis få en grå patina. Treverket kan også beises eller oljes i ulike farger. Det er fullt mulig å få levert møblene i annet treverk på forespørsel.

Benker og bordleveres standars i beiset malmfuru fra Rørosregionen. Malmfuru er et robust treverk som passer både innendørs og utendørs.

De fleste av våre benker og bord leveres ferdig montert. Dersom de leveres slik at du må montere den selv, følger det med monteringsanvisning.

Standard bord og benker består ofte av en kombinasjon av pulverlakkert stål i selve konstruksjonen, og beiset treverk i bord og sitteflater. Stålvangene er i utgangspunkt vedlikeholdsfrie, men treverket bør re-behandles med soppdrepende olje eller beis 1-2 ganger per år, alt etter hvilket utendørsmiljø de står i, og hvilken forurensing de er utsatt for. Før behandlingen bør flatene rengjøres med såpe og vann. De bør deretter tørke før man starter behandlingen.

Vi har utviklet en Mobil-serien som er en egen serie med bord og benker som er lett å skrue sammen og skru fra hverandre for demontering. Dette er praktisk til arrangement og utemiljøer som må rigge vekk utstyr f.eks for snørydding. 

Vi har ulike plantekasser / blomsterkasser i pulverlakkert stål som matcher avfallsbeholdere, bord og benker. Vi har en del standard størrelser og vi lager også etter mål. De fleste plantekassene har drenering / hull i bunn, og vi anbefaler derfor at det brukes tett innvendig plastkasse slik at det ikke renner vann / fukt på gulvet.  For både utvendig og innvendig bruk anbefaler vi at det brukes en eller annen form for selvvanning.  Plantekassene med planter er med å skape trivsel der de brukes, samt at de fungerer som romdelere og fendere.

Der har vi en egen serie MODUL som består a en benk, plantekasse og skrog som kan bygges sammen som “Lego” klosser. 

Vi har utviklet RAST bord-benk som en utendørs løsning som veier 130 kg og som ikke er lett å flytte på. Vi har også andre løsninger for nedstøpning som vi kan lage på forespørsel.

Trillebord og Vogner

Hvis det er et storkjøkken eller en produksjonsbedrift innen næringsmidler, så er det ofte krav om at det som brukes av traller og vogner skal være i rustfritt stål.

Vi har 2 typer helsveisede trillebord med store hjul og bremser. Det ene bordet har to hyller og det andre 3 hyller. Begge med kjørehåndtak.  Det finnes også en rimeligere utgave av helsveiset og pulverlakkert trillebord som egner seg godt på verksteder, lager, minikjøkken m.m. vi har også en lettere utgave i plast/aluminium med 3 hyller – Kattegatt– som egner seg godt i et litt mer skånsomt miljø. 

Vi har robuste sekkevogner i stål “Dovre” og “Snøhetta” som brukes på lager, i industrien, på sykehjem og sykehus m.m. «Vigelen» er et sekkestativ for litt lettere bruk på bakrommet, ved kopimaskinen m.m. Det finnes også sekkevogner med farget plastlokk som en singel eller trippel, kalt “Svukku”. Vi har også en rustfri variant til næringsmiddelindustrien / sykehus kalt “Skarven”. Se alle våre trillebord og vogner her.

Vi er Norges største produsent av rengjøringsvogner, men vi kanaliserer alle våre vogner gjennom hovedsamarbeidspartnere. De kjøper i stort volum, noe som er avgjørende for at vi kan holde produksjonsprisen så lav som mulig. Per i dag så er det kun Savalen bøttetralle som selges direkte fra oss til distribusjonsnettet. Savalen er helt optimal til mindre kontorer og til private hjem.

Smarte produkter

Røros Produkter har utviklet en komprimator som kan brukes i beholdere med dør. Produktet heter MOSE og er tilgjengelig for Urbanus Mose og Aursunden Mose. Mose-teknologien produktet er avhengig av oppladbare batterier eller strøm. Komprimatoren gjør at man skifter poser langt sjeldnere, og man kan følge fyllingsgrad og batterinivå via en app som lastes ned i forbindelse med kjøp / leieavtale. Oppkoblingen enten via WIFI eller via en 4G løsning.

Det finnes også en sensorløsning som overvåker innholdet både i forhold til fyllingsgrad og temperatur.

Nettbrettholdere og reservedeler

Ja, vi har flere typer nettbrettholdere og fester slik at det er mulig å montere nettbrettholdere på de fleste vogner.  Viktig at man sjekker hvilken rørdimensjon det er på vognene, slik at det blir riktig rørklemme. Det er rørklemmer med diameter (Ø) 22 mm som følger med som standard.

Låsen på en nettbrettholder vil kunne slites, og det er mulig å etterbestille wire med kodelås eller nøkkel. Det er også mulig å etterbestille ny festeplate.

Vi har flere ulike redskapsholdere til vogner og til vegg. På vognene brukes løsningen for å få festet ulikt arbeidsredskap, og til vegg brukes løsningene for å feste slanger og annet redskap på skyllerom, kjøkken, på verkstedet m.m. Det finnes egne løsninger for å feste både redskapsholder og kroker til skinner. Det har blitt utviklet et fleksibelt system for slanger/skaft fra 15-35 mm. Klikk her for å se vårt sortiment av redskapsholdere.

Ladeskap for mobil og nettbrett

Flere og flere ønsker ikke at elever skal kunne bruke private mobiler i “skole-/arbeidstiden”. Vi har utviklet et lite ladeskap i stål med god ventilasjon med stålhyller og 30 ladepunkter USB-A. Medfører sikker lading og oppbevaring. Les mer om våre ladeskap her.

Vi har utviklet egne mobilhotell til bruk på skoler. Ta kontakt med oss så setter vi opp ett forslag.

Miljø

Vi i Røros Produkter jobber stadig med å finnene løsninger for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette innebærer å minske ressursforbruk av produktene vi produserer, senke klimautslipp ved produksjon og transport, samt skape kvalitetsvarer som varer.

Vi har i mange år hatt fokus på å bruke miljøvennlige råmaterialer. Det jobbes kontinuerlig med å bruke minst mulig jomfruelig materiale i produktene der det er mulig. Det jobbes sammen med våre leverandører for å skaffe mest mulig riktig råvare i forhold til levetid på produktet og bruksområde. Det jobbes i hele verdikjeden med sirkulær økonomi og bærekraft. De aller fleste av våre produkter er 100% gjenvinnbare.

Røros Produkter er sertifisert med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt.

Som alle andre ansvarlige produsenter så må vi forholde oss til FN`s bærekraftsmål. Hovedfokus i dag er God helse og livskvalitet, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Industri, innovasjon og infrastruktur, samt Bærekraftige byer og lokalsamfunn, men også her henger alt vi gjør sammen mer eller mindre med alle 17 mål.

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Vårt mål er at alle produkter skal ha sertifiserte EDP´er og vi går i gang med dette i første kvartal 2024.

Frakt, leveringsbetingelser og andre spørsmål

For enkelte produkter har vi omgående levering, men de aller fleste av våre produkter leveres innen for 2 uker etter vi har mottatt bestillingen. Fra tid til annen kan det oppstå leveringstider på 3-8 uker alt etter antall som bestilles og ordresituasjon på bestillingstidspunktet. 

Røros Produkter AS har 10 års garanti mot produksjonsfeil på egenproduserte stål- og treprodukter. Gjelder ikke elektroniske produkter, ref. Norsk Kjøpslov. Garantien omfatter ikke normal slitasje eller feil bruk.

Grunnet høy usikkerhet på verdensbasis og urolige priser, vil alltid reell frakt bli belastet. EXW Røros. 

Retur av varer skal kun skje etter avtale med Røros Produkter AS. Dersom det er noe galt med varene du har mottatt fra oss må det noteres på fraktbrevet og kunden må kontakte oss slik at vi får ordnet med returseddel og avklart klagen. Varene skal returneres i vår originalemballasje med tilsendt returseddel. Returrett gjelder ikke for spesialproduserte varer, ei heller for bestillinger med spesiallakk. Kurante varer i ubeskadiget emballasje krediteres med 80% av netto fakturaverdi på varen.  Utfylt returskjema må følge med varene.

Vi har avtale til enhver tid med de største aktørene innen transport i Norge. Vi prøver å komprimere sendingene så mye som mulig med tanke på transportvolum. Hvis det er store partileveranser så forsøker vi så langt råd er å bruke direktebiler uten omlastninger.  Våre transportører jobber ut fra knutepunkter hvor last blir samkjørt, for optimalisering av transportvolumet til sluttadresse. De frakter også så mye gods som mulig på bane, og det brukes mest mulig elektriske distribusjonsbiler i sentrale strøk. Det jobbes også med elektriske løsninger for hengere og trekkvogner, men dette er i veldig tidlig fase. Vi kan til enhver tid hente ut statistikker over CO2 ekvivalentene som vår transport av varer bidrar til.

Det er viktig å tenke ergonomi for både bruker av produktene, og de som skal bruke, tømme og vedlikeholde avfallsbeholderne.
Når det gjelder benker og bord er det også viktig å tenke riktig høyde for brukerne, at det er armlene eller ryggstøtte, eller at de er mulig å komme inntil bordet når man sitter i en rullestol. Helse, Miljø og sikkerhet er viktig. 

Monteringsanvisninger til våre produkter ligger vedlagt ved levering. Enkelte av våre produkter har også monteringsanvisningen liggende på våre nettsider. 

De fleste av våre produkter leveres ferdig montert. Dersom de leveres slik at du må montere den selv, følger det med monteringsanvisning.

På våre hjemmesider så finnes det 3D konfigurator på våre mest solgte produkter. Nedlastbare tegninger for Archicad, Revit, DWG og SketchUp.

Røros Produkter AS produserer i all hovedsak våre produkter på vår fabrikk på Røros. 

Vi tilpasser mange av produktene etter ønsket mål, merking, farger og ergonomi. Ta kontakt for rådgivning og designforslag. 

Vi har forhandlere i hele landet som selger våre produkter. Ta bare kontakt med oss så hjelper vi det å finne riktig forhandler.

Vi har reservedeler til våre produkter. Ta bare kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Produktene fraktes ofte over lange avstander, og må derfor emballeres, slik at produktene kommer uskadet fram. Det er alltid en avveiing når produkter skal pakkes, slik at det ikke brukes for mye emballasje. I tillegg settes produktene på Europaller som gjenbrukes mange ganger. Vanligvis så brukes resirkulert kartong rundt produktet og resirkulert folie, som igjen kan resirkuleres inn i verdikjeden på nytt.

Dersom du ikke fant det du lette etter kan du enkelt kontakte opp på mail: firmapost@rorosprodukter.no eller på tlf. 72 40 61 90 så hjelper vi deg gjerne.