Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig  

Rolf Schjølberg er på vegne av Røros Produkter AS hovedansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Behandlingsansvarlig ved salg er May Kristin Knutsen. 

Personopplysninger

Personopplysninger om våre kunder og leverandører; E-post, telefonnummer og adresser der det er gitt tillatelse til lagring.  Salgs- og kjøpshistorikk ligger som en del av programvaren som benyttes.   Ingen opplysninger benyttes til markedsføring hvis det ikke er gitt tillatelse til det. For å kunne gi våre kunder den beste kjøpsopplevelsen lagrer vi cookies i hht. Cookie Policy.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på nettsiden og ved kjøp/salg.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen frakt.  For levering utenfor EU/EØS må det i tillegg vises til beskyttelsestiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene. Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett, som f eks ved skatterapportering. For øvrig vil ikke registrerte personopplysninger utleveres uten samtykke fra den personopplysningene omhandler.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Samtykke

Ved å krysse av at man har lest og akseptert denne personvernerklæringen, samtykker man i at Røros Produkter AS behandler personopplysningene som blir mottatt eller innhentet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 
Kontaktinformasjon Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: firmapost@rorosprodukter.no/

RØROS PRODUKTER AS
Øverhagaen 6
7374  RØROS