Prosjekt – Brynseng skole

Brynseng skole en nybygget skole sertifisert som miljøfyrtårn. De var en av 15 skoler som deltok i pilotprosjektet for standardisering av kildesortering i Osloskolen.

Skoleeksempelet

På Brynseng skole øst i Oslo holder 220 elever streng kontroll over kildesorteringen. Å inneha tittelen Europeisk Miljøhovedstad 2019 har gitt hele Osloskolen miljøstatus.

– Ungene elsker det! Nina Gruer Rojano er administrativ leder ved Brynseng skole og går nå gjennom korridorer med undervisningsrom og garderober på hver side. I hver fløy står en rekke avfallsbeholdere godt merket for restavfall, papir, blått for plast og grønt for matavfall.

–  Elevene her er veldig miljøbevisste, jeg må si det. Jeg har ikke opplevd maken! Rojano ler og forteller om den ene gangen hun i et ubevisst øyeblikk kastet teposen i restavfallet. – Jeg fikk rimelig raskt opplæring av en elev i hvor teposen hørte hjemme: den skal i matavfallet som er merket grønt.  

kildesorteringsløsning i trappegang på en skole i oslo

Miljømål

Kommunens fokus på avfallsreduksjon, kildesortering og materialgjenvinning har gjort at det i dag står avfallsbeholdere fordelt på 181 skoler i Oslo. Valget av beholdere, kan prosjektleder Ane Evenstad fortelle, ble tatt på bakgrunn av behovet som eksisterte i pilotskolene i tillegg til at også interiøransvarlige fikk sagt sitt.

Prosjektlederen forteller videre at det er tatt hensyn til at det skal være enkelt for elevene å tømme beholderne i undervisningsrommene og at renholdspersonalet enkelt skal kunne utføre sine oppgaver. Det har også vært helt essensielt at avfallssystemet er helhetlig, der beholderne er godt merket med både symbol og farger, i tillegg til at posene har samme størrelse og farge som det systemet man har hjemme hos seg selv.

kildeorteringsløsninger i klasserom på skole i oslo

Månedens miljødiplom

Driftsleder Jimmy Lundell forteller fornøyd at det handler om bevisstgjøring av elevene og at man trenger ikke å gå veldig langt for å få kastet det man trenger, om det er et bananskall eller et matpapir. Fellesområdene tar rengjøringspersonalet seg av, mens elevene selv har ansvaret for rydding og tømming av avfallsbeholderne i undervisningsrommene.
 
– Vi har over hundre avfallsbeholdere på skolen og det ser likt ut i alle fire etasjene, sier han før han fortsetter med å fortelle at de har innført en egen miljøpris på skolen hvor det deles ut diplomer til den klassen som har vært flinkest til å holde orden i måneden som gikk.
 
– Foreløpig har første- og andreklassingene vunnet, legger administrativ leder Rojano til, der hun flytter på en sko som ligger slengt midt på gulvet i en av garderobene. Men det fins ikke et papir eller en epleskrott så langt øyet kan se.

Grønne tiltak i 181 Osloskoler

  • Standardisert kildesorteringen
  • Innført miljøledelsessystem Miljøfyrtårn
  • Utviklet undervisningsportalen klimaskolen.no
  • Fire ”klimapiloter” er sendt ut til skolene for å holde foredrag
  • Har innført humlevennlige tiltak
  • Utvikler grønne tak på skolene
  • Fokus på å redusere matsvinn
  • Jobber med kompostering
  • Utdanningsetaten vant prisen for Oslo kommune grønneste virksomhet i 2019