Prosjekt – Trondheim Kino

Trondheim Kino hadde som mål å tilgjengeliggjøre og forenkle kildesortering for kinogjengere.

Suksess med «Ren underholdning»

Popkorn, sjokolade og drikke. Litt snacks er en viktig del av filmopplevelsen for de 850.000 som besøker Trondheim Kino hver år. Men selv om emballasjen er valgt med omtanke blir det anselige mengder søppel av dette. Kinoen tok denne utfordringen på alvor, og kan i dag konstatere at mengden restavfall er betydelig redusert, og det til tross for at salget av kioskvarer har økt.

kinosal med avfallsbeholdere på veggen
Trondheim Kino hadde som mål å tilgjengeliggjøre og forenkle kildesortering for kinogjengere.

Miljøfyrtårn

Prosessen startet da kinoen skulle bli Miljøfyrtårnsertifisert. Når det gjaldt avfall ble det bestemt å innføre en mer ambisiøs kildesortering, og i salene skulle det være egne avfallspunkt for flasker og restavfall. I salene ville de ha flere mindre beholdere framfor noen få store. Det viktigste var at løsningen skulle ha stor nok kapasitet til å ta unna avfallet som ble generert i løpet av en forstilling. Men de enkelte beholderne måtte likevel ikke være for store, slik at barn ikke rakk opp. Løsningen måtte passe til lokalet og kinoens profil, men funksjonen måtte likevel være synlig.

Løsningen

Røros Produkter hadde løsninger som skilte dem fra konkurrentene. Ett av dem var at hullet i toppen av beholderen for returflasker kunne formes som en flaske. Det er ofte en utfordring at brukerne kaster feil type søppel i feil beholder, men med et slikt toppdeksel var det ikke noen tvil om hva som skulle opp i denne. Beholderne for flasker kunne også leveres med lyddempingsplater. Bassen i kinoens lydanlegg skaper vibrasjoner i lokalet, og med denne polstringen unngår man sjenerende støy av flasker som vibrerer mot metallveggene i beholderen

Resultatene

Arbeidet med sertifiseringen startet som et pliktløp, men gjennom prosessen så kinoen egenverdien av dette og hvilke muligheter som lå i sertifiseringen.

Vi fikk på mange måter et kinderegg. Det som vi trodde kunne bli dyrt og krevende, ble i stedet enklere og kostnadsbesparende, sier kinodirektør Arild Kalkvik. En viktig årsak til suksessen er at kinoen tidlig tenkte igjennom hvordan de kunne nyttiggjøre seg dette arbeidet, og definerte et miljømål som satte dette i en større sammenheng.

Arild Kalkvik sitter i en kinosal med et popcornbeger på fanget

«Trondheim Kino tilbyr «ren underholdning» på alle områder, og skal fremstå som et miljøvennlig underholdningsalternativ. Trondheim Kino skal påvirke kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere til å velge «rene» alternativer»

Kinoen kan i dag konstatere at restavfallet har gått ned fra 76 til 50 gram pr kinokunde, og at de nå bare trenger å tømme restavfallscontaineren 6 ganger i året. Tidligere måtte denne tømmes 113 ganger i året. Det mest oppsiktsvekkende er at kinoen har fått til denne store reduksjonen i en periode der det har vært en økning i salget av kioskvarer. Arild Kalkvik mener at mye av suksessen skyldes leveransen og samspillet med Røros Produkter. I tillegg er arbeidet med å bevisstgjøre publikum viktig, og her drar de på fordelen av at det har skjedd en generell holdningsendring. Publikum tenker i dag miljø, og forventer i større grad at det er tilrettelagt for kildesortering.

Humor og miljøbevissthet

Den grundige satsningen endte ikke kun med innkjøp av utstyr. Det har blitt lagt ned en stor innsats for å synliggjøre løsningen og få publikum til å ta i bruk dette. I forkant av alle kinoforestillinger vises det en filmsnutt som oppfordrer folk til å ta med seg søpla når de går og rekke rasket i rett beholder. Og når filmen er ferdig settes det bevegelig spotlight med piktogrammer på avfallsbeholderne.

Jeg får hele tiden forespørsler fra andre kinoer om hvor en kan få tak i tilsvarende kildesorteringsløsninger.

Arild Kalkvik

Røros Produkter er kinofavoritten

Location Norway stod for selve innkjøpet, og har i ettertid blitt forhandler av avfallsløsningene fra Røros til andre kinoer. Selskapet fokuser på innkjøpsavtaler og konsepter for kioskdrift på kino, og 80 store og små kinoer er knyttet til deres konsept.

to avfallsbeholdere i rød og oransje på en vegg hos trondheim kino
Bedre tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av avfallsbeholdere, øker bevisstheten hos befolkningen.